Page:Sibu Congkan0788-釋貫休-禪月集-2-2.djvu/113

此页尚未校对


耳若究竟當家工夫則是

編一出豈但落苐二義衲

子毋泥焉可也嘉熈戊戌

中秌日信安余璨䟦于

先人敝廬之肯堂