Page:Sibu Congkan0814-范仲淹-范文正公集-10-04.djvu/17

此页尚未校对


稽山之隂右軍之後生此淑人終身無咎旣及于民復

歸於神葬之家山雲氣氤氲宜昌乎子孫

  書碑隂

    書環州馬嶺鎭夫子廟碑隂

慶暦二年春正月予領環慶之師出按𫟪部過馬嶺鎮

四望族落皆鎭之屬羗而戍城之中有夫子廟貌觀其

記石乃故兵馬監押殿直贈某官張公藴之所建也巳

而思之昔咸平二年冬契丹以舉國之衆入髙陽關縱

横大掠南至于河乗冰之堅侵于淄齊時河南州郡未

甞治城且無戰卒四郊之民驅戮向盡城中大懼公方

監押與刺史議其事刺史暨官屬州人咸欲棄城奔于

南山公按劒作色曰柰何去城隍委府庫大衆一潰更