Page:Sibu Congkan0817-范仲淹-范文正公集-10-07.djvu/44

此页尚未校对


 曰無以延州爲意今小范老子腹中有數萬甲兵不

 比大范老子可欺也大范盖指雍也是歳横渠先生

張載來謁勸讀中庸吕與叔作橫渠先生行狀云康

定用兵時先生方年十八慨然以功名自許上書謁

范文正公公知其逺器欲成就之反責之曰儒者自

有名教何事於兵因勸讀中庸即是年也築青澗城

復承平永平廢砦神道碑云公爲將務持重不急近

功小利於延州築青澗城墾營田復承平永平廢寨属

羗歸業者數萬戸有舉張問孫明復狀乞修京城二劄子

慶曆元年辛巳年五十三歳朝命以正月出兵討元昊

 公上䟽其略云正月起兵塞外雨雪大寒𭧂露僵仆

 我師可憂萬一有失噬臍何及春深漸暖方賊馬瘦