Page:Sibu Congkan0817-范仲淹-范文正公集-10-07.djvu/75

此页尚未校对


 府凡一十九處成都府學以上並有公祠朝㫖所在

 監司郡守學官歲時詣祭祀

欽宗皇帝靖康元年丙午二月壬寅詔褒贈近世名臣

 故任資政殿學士贈太師追封楚國公謚文正范某

 可特追封魏國公范文正公年譜