Page:Sibu Congkan0818-范仲淹-范文正公集-10-08.djvu/102

此页尚未校对


思范亭在廣德司理㕔詳見孫莘老詩及汪浮溪樓鑰

 祠堂記

清風槗在潤州公知潤州時所建

范公栢在番陽郡學凡十八株俗傳公遺言栢及地則

 吾再出今栢枝去地不及二尺

嚴子陵祠堂公知睦州日建以祠子陵今爲釣臺書院

 内有公祠堂

讀山在池州青陽縣東十五里長山公幼讀書之地人

 名之曰讀山後建文正祠堂池人以公随所飬父淄

 州長史朱文翰之長白山非讀書於長白山所謂長

 山者乃在此而非淄州之長山也紹定二年池州郡

 守丁黼記之有辨甚詳亦未暇考