Page:Sibu Congkan0818-范仲淹-范文正公集-10-08.djvu/148

此页尚未校对


 麟興工麟州申稱計七萬四千工恐難了當公遂差

 推官何渉與胡⿰糹⿱𢆶匹諤相度於胡家川荘北靣書按山

 上脩築一砦計三萬三千餘工下面川口是德靖砦

 保安軍來路地𫝑委是要害只差本族熟戶人工官

 給口食并差廂軍三百人徃彼𦔳工

三関城在延州公牒招討那撥諸州差到兵士五千人

 興脩

義蓮鋪在延州康定二年四月公差使臣趕殺西賊抵

 此奪得人馬駱駞牛騾

牢山驛新店驛在麟州至延州一百六十里間嘗因朝

 臣上言减廢公嘗與明鎬至此軍馬疲乏無支請草

 料去處公言鄜延路SKchar是屯兵去處日有軍馬及使