Page:Sibu Congkan0818-范仲淹-范文正公集-10-08.djvu/26

此页尚未校对


孽其患不細昔漢中行說𫝊公主入匈奴說不欲行怨

漢乃教單于大爲漢患此人情之可見也乞朝廷留意

康定元年九月辛未公以任福等出師攻賊白豹城破

之冬十一月又岀師出歸娘谷與夏人戰大敗之西夏夲末

公以孫明復居泰山之陽著春秋尊王發㣲得經之本

義爲多學者皆以弟子事之公言其道德經術宜在朝

廷召拜國子監直講東都事畧

韓魏公與公在兵間最乆名重一時人心歸之朝廷𠋣

以爲重故天下稱爲韓范初京師歲遣戍兵脆懦不習

勞苦賊常輕之目曰東軍而土兵勁悍善戰𤦺奏增土

兵以抗賊而稍减屯戍内實京師又以籠竿城㨿衝要

乞建爲德順軍以蔽蕭關鳴沙之道又建請於鄜延渭