Page:Sibu Congkan0818-范仲淹-范文正公集-10-08.djvu/94

此页尚未校对


是令移鹿頭廟屋於此復移文干僧寺曁元豐庚申

守馬淵以久不雨因禱於神而霶霈沾足遂状其感應

而奏之乞加旌奨朝廷下太常封爲寳福侯淵之奏陳

且道公之請雨有功修飾廟貌迄今血食以景祐迄元

豐恰五十年公之先知誠可尚也後之人凡入寺見其

廟必指之曰范文正公之遷而五十年出侯伯處也

    文筆峰硯池

饒之山水大率秀㧞有豪傑者出焉公之至識其形勝

一日乃曰妙果禪院一塔高峙當城之東南屹起千餘

赤饒之文章應也城之下枕瞰數湖水脉連秀抑爲儒

者滋顯也於是名其塔爲文筆峰目其湖爲硯池且曰

二十年後當出狀元逮治平乙巳州人彭尚書汝礪果