Page:Sibu Congkan0820-范仲淹-范文正公集-10-10.djvu/11

此页尚未校对


 至元二十七年 月 日

江浙等處行中書省近據平江路申准本路總管董嘉

議關伏見先賢范文正公世家吳郡勲德事業著在

青史以地建學撥田養士實其剙始吳士德之其三

世祖父墳墓俱在本路管下皆封太師國公曾賜忠

烈廟額每歲夲路致祭甚䖍置立義莊義學至今三

百餘年規模如故若加旌表實爲砥礪風俗之本移

准江南浙西道肅政廉訪分司牒如准所言允當申

乞照詳得此移咨

中書省照詳去後今准回咨送據禮部呈照得至元

 三十一年四月准集賢院關備國子監呈范士貴狀

吿先賢范文正公六世孫提管本族義莊義學養贍