Page:Sibu Congkan0820-范仲淹-范文正公集-10-10.djvu/115

此页尚未校对


  照略案牘鄧天祐将仕郎𠮷安路儒學教授致仕

  羅勉道安鄉縣學敎諭張巖儒生李恒周泰劉浚

  劉南昌青陽賔常德等處𣙜茶提舉司司吏魯思

  明

     祝辭

大元至正七年歳次丁亥八月辛未朔越二十有一日

辛卯奉議大夫奉元路耀州知州兼管本州諸軍奥魯

勸農事東平申屠駧謹以潔牲清酌㝠楮凈香致祭于

文正范公而昭以告曰

公昔嘗寵知於耀駧今亦忝知于耀駧也黽勉焉惟前

賢之是希庻幾乎逭後人之所誚謹告