Page:Sibu Congkan0821-尹洙-河南先生文集-4-1.djvu/77

此页尚未校对


其一題云天復四年左丞楊渉下進士二十六人


實唐昭宗遷洛改元天祐歲駐蹕于陜楊渉丞相


所放進士㮄第十四人王公諱澥之嗣子工部追


書也工部諱某開寶二年佐虢幕作文以記其事


後十一年工部從子鹽鐵推官守中奉使過陜又


誌名于記末其一題云咸平元年翰林學士楊礪


下進士五十一人第九人劉公𤍤所刻也劉公父


太常卿岳前天復㮄中第十一人劉公甞官于陜


故以東都咸平㮄嗣之其第二十三人王公諱某


即天復㮄第十四人王公之曾孫累官某官贈某