Page:Sibu Congkan0822-尹洙-河南先生文集-4-2.djvu/97

此页尚未校对


名公知遇説紫微以禮致之始主學事丞相沂公


稱其行於 朝因以入官焉父續祠部員外郎直


史館有名於時母郭氏太原縣君娶王氏一男籍


民九嵗一女十二嵗君卒後五十七日葬河南洛


陽賢相鄉靖問里洛中士人告於予曰衛先生葬


宐有文以誌其壙予知仲安者是當為之誌會日


迨不克納其壙遂表於墓


  故朝奉郎太子中舍知漢州雒縣事騎都尉


   王君墓碣銘并序


太子中舍王君以康定元年三月某日卒官二年