Page:Sibu Congkan0824-尹洙-河南先生文集-4-4.djvu/136

此页尚未校对


以法一邑驚服魏公鎭大名復辟監倉草塲秩滿

調泗州觀察判官未行以熙寧八年六月十四日

卒于許昌之長葛縣享年三十有一君天資英爽

讀書一覽輒不㤀未冠已與老成長者游爲文章

下筆即成不加㸃竄善談論有時揚㩁古今一坐

皆傾 英宗初即位魏公以顧命元勲求解機務

上不之許魏公未敢堅去君上書於魏公曰功成

身退乃天之道公今眷眷君臣之契不忍訣去而

久持大權䜛嫉者衆將有媒孽之巧伺𨻶而進一

旦禍機濳發令名不終則公將噬臍悔何及也魏