Page:Sibu Congkan0827-蘇舜欽-蘇學士文集-3-3.djvu/59

此页尚未校对


交游皆至輔相而卒不齒一命亦其命歟晚節用術蓺

劇飲以收其心哀哉

   太常博士宋仲達墓銘

宋君仲達諱武也占太原籍祖縉不仕父韜以謀勇稱

劉崇竊奄并汾署爲通進使太平興國四年天王平晉

君未冠侍朝中都寓於雒窮困篤學以文名兩京間性

方介逺舉嫉非義與人交有失必面直之襟抱軒闢好

樹大節不顧當世常欲引手取卿相位景德元年舉進

士首河南薦書眀年登第授校書郎知江寧府溧陽縣

滿調相州觀察推官今吏部侍郎知樞密院太原王公