Page:Sibu Congkan0831-司馬光-溫國文正司馬公文集-16-04.djvu/96

此页尚未校对


温國文正公文集卷第十一

 律詩六

  讀頴公清風集

  𭔃題興州晁都官東沼沼上唐鄭都官有

  詩刻石

  送周宻學沆字子真真定安撫使

  贈狄節推國賔梁公之孫

  送丁正臣知蔡州

  感春

  不寐

  雞

  光皇祐二年