Page:Sibu Congkan0843-司馬光-溫國文正司馬公文集-16-16.djvu/63

此页尚未校对


征臣恐生民徧受其弊(⿱艹石)元昊果有悛悔懐服之心

無佗邀求雖名號未正臣謂亦可闊略與其責虚名

於戎狄SKchar(⿱艹石)拯實弊於生民也朝廷雖不即從其後

綏撫元昊亦略如公筞康定元年遷龍圖閣直學士

知延州是時大夫人髙年𬒳疾公難於逺離而不敢

辭朝廷責公不即之官復以待制知澤州明年徙知

成徳軍遭太夫人憂有詔起今視事俄還學士職公

上言契丹與元昊為婚恐隂謀相首尾河北城久不

治宜留意㑹契丹聚兵塞上求𨵿南地慶暦二年詔

以公為河北都轉運使悉城河北諸州契丹講觧復

知成徳軍明年自兵部郎中遷右諫議大夫充河北

都轉運使公辭以河北幸無事願以故官留成徳詔