Page:Sibu Congkan0864-曾鞏-南豐先生元豐類槁-10-05.djvu/63

此页尚未校对


任事者左右之為出御史李後素驗視後素不為撓民

以得罪而湖卒不廢刺史李敬方與後素皆賦詩刻石

以見其事其說以謂當是時湖成三百年矣則湖之興

其在梁齊之際欤宋興淳化二年民始與州縣疆吏盗

湖為田乆不能至道二年知州事丘崇元躬按治之

而湖始復轉運使言其事詔禁民敢田者至其後遂著

之扵一州敕咸平中賜官吏職田取湖之西山足之地

百頃為之既而務益取湖以自廣天繥二年知州事李

夷庚始正湖界起隄十有八里以限之湖之濵有地曰

林村砂末曰高橋臘䑓而其中有山曰白鶴曰望春自

大平興國以来民冐取之夷庚又命禁絶而湖始復天