Page:Sibu Congkan0868-曾鞏-南豐先生元豐類槁-10-09.djvu/126

此页尚未校对


去其側藥食非親調不以進其扵内外屬親䟽皆盡㤙

意人皆以謂宜富貴夀考而卒不得至其所宜有嗚呼

其豈非命也歟嘉祐二年鞏與二弟得進士第南歸而

吾妹従景暉視余扵淮南至真州得疾七月某日卒扵

余之舟中年三十有二矣有女一人曰某始五𡻕景暉

以其䘮歸六年十月丁酉𦵏扵杭州錢塘縣履泰郷龍

井原景暉之王考諱某考諱某皆尚書職方貟外郎而

越之山隂人也吾妹旣殁之六年景暉得進士第扵是

𬒳命余校史舘書籍皆㑹京師而余扵其間𠕅哭妹

又哭女與哭妻憂患之接扵余者可謂多矣景暉之始

葬吾妹也来請銘不及余與之皆恨焉而其㑹京師以