Page:Sibu Congkan0869-曾鞏-南豐先生元豐類槁-10-10.djvu/128

此页尚未校对


元豐𩔖藁後序

僕嘗讀舍人王公𠩄著南豊先生文集序喜其

有波濤煙雲三軍朝氣之語𠯁以摹寫斯文之

玅及𮗚紫陽夫子序公家譜甚恨卋之知公者

淺而後未敢以前言爲可喜也公先世亦魯人

常𣣔䄂瓣香脩桑梓敬而未䏻大徳壬寅春假

守是邦既拜公墓又𫉬展拜祠下摩挲石刻知

為魁樞千峯陳公名筆至品藻曽蘇二公文則

獨以金精玉良許曽文之正信乎曽文定之文

價至陳文㝎而後論㝎也公餘進學官諸生訪