Page:Sibu Congkan0886-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-01.djvu/47

此页尚未校对


 稍長多誦古人篇章使學為詩叔父後歴閬州推

 官江陵府掌書記仕至二千石終都官員外郎

大中祥符四年辛亥

 是歲𦵏鄭公于吉州吉水縣瀧岡其後至和元年㭊吉水縣之報

 恩鎮置永豐縣遂𨽻永豐

大中祥符五年壬子

大中祥符六年癸丑

大中祥符七年甲寅

大中祥符八年乙卯

大中祥符九年丙辰