Page:Sibu Congkan0886-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-01.djvu/51

此页尚未校对


仕𭅺試祕書省校書郎充西京留守推官制詞前鄉貢進

士歐陽某右可特授將仕郎試祕書省校書郎充西京留守推官替仲簡來年二月滿闕候見任官

月限滿日即得赴任敕前鄉貢進士邵景先等咸以郷舉踐于貢闈属親校於藝文俾各升於科級

特假讎書之秩式增結綬之榮郡縣佐僚各分其任宜思勗勵無曠乃官可依前件知制誥陳從易行

天聖九年辛未

三月公至西京錢文僖公惟演為留守幕府多名

士與尹師魯梅堯臣聖俞尤善日為古文歌詩

遂以文章名冠天下初胥公許以女妻公是歲親

 迎于東武

明道元年壬申