Page:Sibu Congkan0886-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-01.djvu/76

此页尚未校对


 之史筆賴其謀用故試之大計沛有餘地左右咸宜熈事思成相儀克允峻其勲䓁埤厥賦封尚體

 予衷以孚邦家于休可特授依前尚書吏部郎中知制誥史館修撰充翰林學士加上輕車都尉進

 封樂安郡開國侯食邑五百户散官勲賜如故差遣依舊吳奎行十二月𬒳差押

 伴契丹賀正旦人使御筵於都亭驛

嘉祐二年丁酉

 正月癸未權知禮部貢舉賜御書文儒二字乙已

 磨勘轉右諫議大夫制詞勑禁宻之重朝廷所優率從四嵗之常俾進兩官之

 次示異䓁於䟽品表殊恩於邇臣推意之明在子則至顯忠之報惟汝爲深授受之間善美良盡翰

 林學士朝散大夫尚書吏部郎中知制誥充史館修撰判太常寺兼禮儀事上輕車都尉樂安郡開

 國侯食邑一千三百户賜紫金魚袋歐陽某風誼醇篤謀猷浚明憂天下之心物議許其懇到狥國