Page:Sibu Congkan0890-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-05.djvu/101

此页尚未校对


 熈寧五年秋七月男發等編定

  紹熈二年三月郡人孫謙益校正

 范文正公神道碑自公坐吕公貶羣士大夫各持

 二公曲直吕公患之凡直公者皆指爲黨或坐竄

 逐及吕公復相公亦再起被用於是二公驩然相

 約勠力平賊天下之士皆以此多二公然朋黨之

 論遂起而不能止○按司馬文正公記聞景祐中

 吕許公執政范文正公知開封屢改吕短坐落職

 知饒州康定元年復舊職知永興㑹許公復相言

 於仁宗曰仲淹賢者朝廷將用之豈可但除舊職