Page:Sibu Congkan0890-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-05.djvu/78

此頁尚未校對


某官次曰某某官女三人皆適士族孫五人一早亡

次皆巳仕曽孫十人仕者五人嗚呼士患不逢時時

逢矣患人主之不知知矣而不及用者命也惟公履

道純正生於多艱而卒遇太平以奮其身又遭人主

之知甞用矣而不暇於大用以殁殁而無章焉則其

遂不見於後丗乎景祐五年冬其子光禄君自光化

罷還郷閭乃謀刻其先德於墓之碑而以其辭屬脩

詞曰

閻世將家大纛髙牙有封太原王功桓桓公不勇力

而勇於學奮身逢時卒有成業不大其榮繼丗而卿