Page:Sibu Congkan0891-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-06.djvu/43

此页尚未校对


臣有不喜者弟遷光禄少卿于家又以為某一本作右領軍

衛將軍壽州兵馬鈐轄辭不拜皇祐二年祀明堂覃

恩遷衛尉卿明年知䖍州丁父憂去官而蠻賊儂智

髙䧟邕州連破嶺南州縣圍廣州乃即廬中起公為

秘書監知潭州即日疾馳在道改知桂州廣南西路

經略安撫使公奏曰賊在東而徙臣西非臣志也天

子嘉之即詔公經制廣東西賊盜乃趨廣州而智髙

復西走邕州自智髙初起交趾請出兵助討賊詔不

許公以謂智髙交趾叛者冝聽出兵母沮其善意累

䟽論之不報至是公曰邕州與交趾接境今不納必