Page:Sibu Congkan0891-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-06.djvu/85

此页尚未校对


章閣待制尚書户部貟外郎唐君得贈其皇考驍衞

府君爲右羽林軍一無軍字將軍府君諱拱字某一無某字

先𣈆原人後徙爲錢塘人曽祖諱休復唐天復中舉

明經爲建威一作軍節度推官祖諱仁恭仕呉越王

爲唐山縣令累贈諌議大夫父諱謂官至尚書職方

郎中累贈禮部尚書府君以父廕補太廟齋郎改三

班借職再遷一作右班殿直監舒州孔城鎭澧州酒

稅廵檢泰州鹽場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)漳州兵馬監押乾興元年七月某

日以疾卒于官享年四十有六府君孝悌於其家信

義於其朋友廉讓於其郷里其居於官名公鉅人皆