Page:Sibu Congkan0893-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-08.djvu/107

此页尚未校对


左右侍禁改太子右衛率府率遷右領軍衛將軍天

子祀明堂推恩爲本衛大將軍當寳元康定間趙元

昊叛西邊用兵侯率宗室七人詣闕自言願效用上

深嘉奬至和二年七月癸未得疾神色怡然與諸昆

弟談論不輟是日卒享年四十贈博州防禦使追封

博平侯天子悲思不巳爲飛白字六曰世融好學忠

孝以襃之夫人金城縣君王氏子男七人五早亡在

者二人曰令晏右千牛衛將軍令箴太子右監門率

府率女二人長適右班殿直王戡次早卒以嘉祐五

年十月乙酉葬于某所銘曰