Page:Sibu Congkan0893-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-08.djvu/113

此页尚未校对


惟武當侯世宣吴懿王德昭之曽孫彰國軍節度使

舒國公惟忠之孫武勝軍節度觀察留後韓國公從

藹之子母曰太寧郡君慕容氏惟侯生於冨貴而不

習爲驕侈少好學喜購古書竒字遇人卑恭事親孝

悌累官至左題目作右屯衛大將軍嘉祐三年五月己卯

以疾卒享年三十有六𥘉娶天水縣君王氏再娶金

城縣君張氏子男六人長曰令鐸左千牛衛將軍次

曰令進令禱令愔皆太子右内率府副率其二㓜未

名以嘉祐五年十月乙酉葬于河南永安縣以天水

縣君祔焉銘曰