Page:Sibu Congkan0893-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-08.djvu/13

此页尚未校对


間乃留侍讀公博學彊記尤喜言唐事能詳其君臣

行事本末以推見當時治亂毎爲人說如其身履其

間而聽者暁然如目見故學者以謂終𡻕讀史不如

一日聞公論也所著唐史記七十五卷論議宏贍書

未及成以嘉祐二年正月戊戌卒于家享年六十公

旣卒詔取其書藏于祕府贈右諫議大夫又有文集

七卷公喜接士務揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)人善所得俸廪(“㐭”換為“面”)多所施與撫諸

孤兒教育如已子曽祖諱恕博州堂邑主簿祖諱賁

尚書庫部貟外郎考諱從革不仕以公貴累贈都官

郎中毋曰長安縣太君李氏娶程氏壽昌縣君子三