Page:Sibu Congkan0898-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-13.djvu/105

此页尚未校对


徳君子名之故其直集賢院者二十七年不遷官由

太常博士𦆵至刑部郎中有出其後者往往至榮顯

或有笑其違世自守以質朴諷使少改其爲者府君

歎曰吾不學乎世學乎聖人由是以至此吾之𠩄有

不敢以薦於人而嘗自獻于天子矣今欲孰附以進

邪其信道深篤不可屈曲如此天聖四年以乆次遷

集賢修撰出知應天府同糺察在京刑獄轉兵部郎

中六年年六十五老矣始召以知制誥府君與頴川

陳從易皆以好古有文行知名然二人者皆乆不用

遂以老旣而一日並用之是時學者稍相習務媮窳