Page:Sibu Congkan0898-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-13.djvu/119

此页尚未校对


喪不許以監黄州商稅餘年課爲最召還在道用祀

汾隂恩卒遷奉職監杭州排岸司浚浙江龍山二閘

廢清河堰以通漕杭人至今便之爲端州兵馬監押

就遷右班殿直給事中樂黄目舉君材任閤門祗候

有司限例不行得温州兵馬監押期還遷職在温州

聞黄目死前舉狀格不用君歎曰豈吾命邪今天子

即位遷左班殿直以疾求監壽州酒稅逾年請告就

醫京師天聖元年十月某日卒于建平坊享年五十

有九𥘉娶宋氏生三男曰沆澄泳澄早卒二女長亦

早卒次適某氏再娶沈氏後君卒𥘉君之喪寓𦵏朝