Page:Sibu Congkan0898-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-13.djvu/123

此頁尚未校對


公卒之六日夫人吴氏卒于代州其次子曰大理寺

丞通判代州宗孺以其喪歸遂合葬于正平縣清源

郷周村原用慶曆元年十二月二十一日丙申之吉

二子皆以材賢克承其家女一人適將作監主簿鄭

宗賢銘曰

薛絳大族興自簡肅簡肅之哲其剛烈烈公躬直清

官以材稱惟賢是似不愧其兄薛有世次簡肅之碑

公墓南原銘以識之

   長安縣太君盧氏墓誌銘

夫人盧氏其父諱之翰單父人好學通五行律曆善