Page:Sibu Congkan0899-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-14.djvu/9

此页尚未校对


明因大師道詮姓衛氏并州文水縣民家子生於太

平興國辛已之𡻕終於明道癸酉之正月壽五十有

三年始爲童子辤家人入洛陽妙覺禪院依真行大

師恵璿學浮圖法咸平五年始去氏削髪入憎籍後

二十四年賜紫衣遂主其衆又四年賜號明因兼領

右街教門事凡爲憎三十有一年卒之明年其徒以

骨𦵏城南龍門山下始道詮未死時予過其廬問其

年幾何曰五十有二矣問其何許人也曰本太原農

家也因與語曰詩唐風言晉本唐之俗其民被堯之

徳化且詩多以儉刺然其勤生以儉嗇朴厚而純固