Page:Sibu Congkan0903-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-18.djvu/58

此页尚未校对


卿祗若新恩式趨近甸炎歊方鬱衝冒良勤冝有頒

宣用伸眷遇

   賜新除宣徽北院使檢校太保判并州王拱

   辰讓恩命不允仍斷来章批答至和二年月十八日

省表具之宣導徽猷號為近職鎮撫方靣實惟難才

余思其人於爾為得至於儒學雍容於顧問勤勞出

入於劇繁考資望以孰先在甄陞而惟允辭讓之節

誠雖可嘉詢謀旣同命則無易所讓冝不允仍斷来

   賜新除宣徽南院使檢校太保判延州呉育