Page:Sibu Congkan0906-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-21.djvu/164

此页尚未校对


 非公甚明今加以代字辭官唘𥘉似爲晏元獻作

 徐考官職則又不然或是他人之文李學士二篇

 據蔡康祖跋云王銍性之搜求文忠公遺文已多

 某復於家藏李邯鄲録遺中得此啓狀按公天聖

 八年登科淑已爲史館檢討尋遷直集賢院於公

 爲先進逮景祐三年公貶夷陵淑在翰林以書附

 遞問五代史公巽辭答之則𥘉第或曽投啓但公

 後來奏䟽極口詆淑今第一啓乃有沿牒過家并

 子姓師門等語與公出處交際殊不相應吉綿本

 旣已収入姑存之