Page:Sibu Congkan0908-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-23.djvu/147

此页尚未校对


旱之年聚三十萬之大衆於變異最大之方臣恐地

動山揺災禍自此而始一作自兹而𤼵也方今京東赤地千

里饑饉之民正苦天災又聞河役將動往往伐桑拆

一作屋無復生計流亡盗賊之患不可不虞欲望聖慈

特降徳音速罷其事當此㐫一作歳務安人心徐詔

有司審詳利害縦令河道可復乞候一作豐年餘力

漸次興爲臣實庸愚本無逺見得於外論不敢不言

謹具狀奏聞

   論雕印文字劄子至和二年

臣伏見朝廷累有指揮禁止雕印文字非不嚴切而