Page:Sibu Congkan0914-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-29.djvu/34

此页尚未校对


  加意者也其文采字畫皆有自然絶人之姿信

  天下之竒蹟也元祐四年九月十九日蘇軾書
試筆卷終

晦明說然性近者宣和建本雪堂先生文集載公此說然作惟