Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/96

此页尚未校对


其名字按後漢書震及中子秉秉子賜賜子彪皆有

傳又云震長子牧冨波相牧孫竒侍中竒子亮陽成

亭侯又云少子奉奉子敷敷子衆蓩亭侯又有彪■

子脩楊氏子孫載于史傳者止此爾不知沛相爲何

人也碑云孝順皇帝西廵以⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾史召見拜郎中遷常

山長史換犍爲府丞宰司累辟應于司徒州察茂才

遷鮦陽侯相後拜議郎五官中郎將沛相年五十六

建寧元年六月癸丑遘疾而卒其終始尚可見而惜

其名字亡矣治平元年六月十日書

   後漢繁陽令楊君碑熹平中