Page:Sibu Congkan0916-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-31.djvu/31

此页尚未校对


   大代修華嶽廟碑𡻕月見本文

右大代修華嶽廟碑按魏書文成帝興光二年三月

已亥改元爲太安故魏書興光無二年而此碑云

有興光二字二年三月甲午立者蓋立碑後六日始改元

也其曰闡皇風於五葉者自道武明元太武至於文

成纔四世爾太武之弑南安王余立不踰年亦𬒳

不得成君集本無此十九字而景穆太子文成父也追尊爲

帝立廟稱宗故以爲世也魏自道武天興元年議定

國號羣臣欲稱代而道武不許乃仍稱魏自是之後

無改國稱代之事今魏碑數數有之碑石當時所刻