Page:Sibu Congkan0917-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-32.djvu/118

此页尚未校对


八而衢文秪𫉬此尓然其氣格不俗亦足佳也右真蹟

   唐崔敬嗣碑景龍二年

右唐崔敬嗣碑胡皓撰郭謙光書崔氏爲唐名族而

敬嗣不顯皓爲昭文館學士然亦無聞三字集本作觀其事

實文辭皆不足多采而余録之者以謙光書也其字

畫筆法不減韓蔡李史四家而名獨不著此余屢以

爲歎也治平元年七月三十日右真蹟

   唐⿰氵閠 -- 潤州陁羅尼經幢歲月未詳

右陁羅尼經幢今在潤州寳墨亭中唐雲陽野夫王

奐之書字畫頗爲世俗所重故録之以備廣採右集本