Page:Sibu Congkan0917-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-32.djvu/83

此页尚未校对


日書一有此十一字

甘棠館題名元第四百二治平元年清明前一日書一有此十字

汾陽王廟碑元第九百二十九治平甲辰七月十三日以服

藥家居書一有此十五字

郭忠武公將佐畧元第八百五至八百六謀謨一作謨謀

濟瀆廟𥙊器銘元第八百所記一作

神女廟詩元第一百四十三嘉祐八年十一月十四日一有此十字

馬寔墓誌銘元第九十同前

鍾山林下集序元第九百八十九而洪一無而字

房太尉遺愛碑隂記元第四百三