Page:Sibu Congkan0917-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-32.djvu/93

此页尚未校对


氣多慾而孔子歎其道集本無此字猶龍之語著于集本作於

耳目自漢以來學者未有以爲非者豈止徳𥙿之罪

治平元年八月八日書右眞蹟

   唐李徳𥙿平泉草木記開成五年

    已下三篇同是李衛公撰故不與别碑歳月爲叙

右平泉草木記李徳𥙿撰余嘗讀鬼谷子書見其馳

說諸侯之國必視其爲人材性賢愚剛柔緩急而因

其好惡喜懼憂樂而捭闔之陽開隂塞變化無窮顧

天下諸侯無不在其術中者惟不見其所好者不可

得而說也以此知君子冝慎其所好蓋泊然無欲而