Page:Sibu Congkan0920-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-35.djvu/7

此页尚未校对


廣之可以自足矣以是功可速就朞年掛冠之約必

不愆期也甚幸甚幸昨在潁無所營爲所以少留者

蓋避五月上官未能免俗爾亳之佳處人所素稱

徃徃過實其餘不及陳潁逺甚然俯仰年歳間如傳

郵爾𥘉亦不以爲佳蓋自便其近潁爾至此便值酷

暑未能多作書相知或有見問者幸略道此意惟慎

夏自愛

   與蘇編禮泃字明允 嘉祐二年

某啓自足下西歸承有家問怱遽而行時一小子卧

病方憂悶中不淂相見中間淂還蜀後所惠書及今