Page:Sibu Congkan0941-王安石-臨川先生文集-20-18.djvu/103

此页尚未校对


州讙以爲明居頃召爲開封府推官坐栲掠囚死出

知岳州皇祐二年九月六日卒享年六十二官至尚

書祠部郎中君廉靜好書長於政事所居官舉旣去

而人思見時事有不便往往能極言之無所忌趙元

昊反時誘人出財助軍誘多得賞於是吏或劫富人

出財君䟽罷之爲開封推官時宫中以私財爲佛寺

置田又䟽以爲亂法後遂以君言而止旣老矣終不

肯治田宅所得禄以置書曰吾子業此足以自活不

然雖田宅何足妻姓徐濮陽縣君子六人𢘅志思惎

愻憙𢘅以君故得太廟齋郎與惎同時中進士第女

二人皆巳嫁某月某日葬君某鄕某里銘曰

張祖留侯世窮久幽君始士服起家以學𤼵於州縣