Page:Sibu Congkan0943-王安石-臨川先生文集-20-20.djvu/64

此页尚未校对


書臨川文集後

嘉靖丙午秋八月臨川邑侯象川應

君刻荆國王文公集成謂衮邑人也

宜有以序其事昔我象山陸文安公

序公祠堂扵宋草廬呉文正公序公

文集扵元二公皆命世大儒其事核

而精其文直而肆公之純疪得失猶