Page:Sibu Congkan0944-蘇軾-集註分類東坡先生詩-10-01.djvu/26

此页尚未校对


 憶丙申年京師大雨滂

嘉祐二年丁酉先生二十二歳

春赴禮部文忠公知舉患時文以詭異相髙思

欲救之梅聖俞與其事得公論刑賞以示文忠

公公驚喜欲以冠多士疑曽子固所爲子固文

忠公門下士也乃寘第二復以春秋義第一文

忠公嘗令晁美叔與公定交謂公必名丗且以

書抵聖俞曰讀軾書不覺汗出快哉快哉老夫

當避此人放出一頭地文忠公未嘗以此許人

也公上梅直講書云今年春天下之士羣至于

禮部執事與歐陽公實親試之誠不自意𫉬在