Page:Sibu Congkan0946-蘇軾-集註分類東坡先生詩-10-03.djvu/172

此页尚未校对


子大塊噫氣其名爲風是唯無作作則萬竅怒號稽首問公公大𥬇本來誰礙

更求通

   夜夢并引

  七月十三日至儋州十餘日矣澹然無一事

  學道未至静極生愁夜夢如此不免以書自

  怡

夜夢嬉遊童子如父師檢責驚走書次公走字當如前漢書音湊蓋

趍之之義也計功當畢春秋餘今乃始及桓莊𥘉怛然悸

寤心不舒起坐有如挂鈎魚厚退之詩歸舎不能食有如魚掛鈎我生

紛紛嬰百縁氣固多習獨此偏次公習氣字岀佛書弃書事君

四十年江按年譜先生以嘉祐二年丁酉中第紹聖四年丁丑貶儋耳適四十年仕不願留書