Page:Sibu Congkan0949-蘇軾-集註分類東坡先生詩-10-06.djvu/13

此页尚未校对


人之登仙了无怪色却來顛倒拾遺裘子美詩云天呉與紫鳯顛倒在褐縯子美至德二載自城中

竄歸鳳翔拜左拾遺王孫辦作玄真子細雨斜風不濕鷗援張志和

號玄真子有詩云青篛笠緑蓑衣斜風細雨不湏歸

此境眼前聊妄想幾人林下是真休縯靈徹詩云相逢盡道休官去

林下何曽見一人我今心似一潭月厚寒山子詩吾心似秋月碧潭清皎㓗君巳身

如萬斛丹子來兵法曰𢧐船闊狹長短隨用大小皆以米爲率一人重米二石則人數率可知矣看𦘕

題詩𩀱鶴𩯭歸田送老一羊裘子仁嚴光披一羊裘三十年不易明年

兼與士龍去萬頃蒼波没兩鷗次公士龍指言子由也沒兩鷗先生自指其身

與子由也子美云白鷗没浩蕩萬里誰能馴鷗蓋㓕没煙波間也宋敏求改作波字便覺精神索然今用没字蓋以正丗之謬誤云

   六觀堂老人草書詩一首堯祖按圗經千頃廣化院在杭州城中木

   子杭橋北院有六觀堂其名取金剛經夢幻等六物也老人僧了性精於醫而善草書共父按慈化大師塔銘