Page:Sibu Congkan0954-蘇軾-經進東坡文集事略-10-01.djvu/11

此页尚未校对


殿翰林侍讀二學士岀知定州紹聖元年以本官知

英州貶寜逺軍節度副使惠州安置又貶瓊州别駕

昌化軍安置徙廉州再徙永州用 徽宗登極赦復

官監成都府玉局觀建中靖國元年秋七月卒於常

州年六十六明年後六月癸酉葬於汝州郟城縣𥘉

謫黃州時築室于東坡之下自號東坡居士靖康中

復故官 髙宗建炎𥘉贈資政殿學士

至尊壽皇聖帝乾道六年謚曰文忠從眉州守何𦒿

仲之請也未幾

御製文集序賛特贈太師