Page:Sibu Congkan0954-蘇軾-經進東坡文集事略-10-01.djvu/86

此页尚未校对


經進東坡文集事略卷第三

  迪功郎新紹興府𡹴縣主簿臣郎 曄 上進

 南省講三傳十事仁宗嘉祐二年歐陽文忠公修考試禮部旣寘公第二復以春

   秋對義居第一即此十事見公墓誌

  左傳三事

   供養三德爲善 小雅周之衰

   君子能𥙷過

  公羊三事

   定何以無正月 大夫無遂事

   初稅畒

  榖梁四事

   侵不土地分民何以明正